اخیرا تلگرام با شماره های مجازی روسیه و اوکراین به شدت حساس شده و به محض ساخته شدن شماره ها میسوزند و از بین میروند که این اتفاق برای شماره های مجازی روسیه و اوکراین بیشتر شده است.

تلگرام بر روی آیپی های مشابه هم خیلی حساس شده بود و اگر خطها با آیپی های مشابه کار یکسانی انجام میدادند همه آنها را بدون اخطار قبلی دیلیت اکانت میکرد و این سختگیری برای خطهای تازه ساخته شده بیشتر شده است.

شماره های مجازی بدون ریپورت هم برای ارسال موجود است شماره های مجازی بدون ریپورت برای خرید شما آماده شده است از کشورهای مختلف که برای اطلاعات بیشتر خواهشمند است داخل تلگرام برای بنده پیام بگذارید…

مدتی قبل شماره های روسیه به ایران فیلتر شده بود یعنی با شماره مجازی روسیه نمیتوانستیم به ایران پیام ارسال کنیم که این محدودیت پس از این که مدتی از رجیستری اکانت میگذشت برداشته میشد و از شماره روسیه برای ممبر فیک و مجازی هم استفاده میشد که پس از محدودیت های صورت گرفته برای شماره مجازی روسیه در روزهای اخیر دیگر همین کار ها را هم نمیتوان انجام داد.

شماره مجازی روسیه از قیمت پایینتری به نسبت دیگر شماره ها برخوردار بود و این مزیت باعث رونق استفاده از آن شده بود و امر اسپمینگ و ارسال پیام انبوه و یا ممبر فیک و مجازی را هم به صرفه تر ساخته بود.

اما شما عزیزان همچنان برای خرید شماره بدون ریپورت میتوانید در تلگرام برای من پیام بگذارید خرید خط مجازی سالم که بتوان با آن شماره مجازی تلگرام بدون ریپورت به شماره های ایران پیام فرستاد که این فرستادن پیام بدون نیاز به این باشد که طرف مقابل شماره شما را در تلگرام خود ذخیرده کرده باشد موجود است

به طبع قیمت این شماره های مجازی افزایش داشته چون این افزایش قیمت مربوط به مبدا میباشد.
09120918818

خرید شماره مجازی برای مزاحمت نیست باز هم اعلام میکنم خدمتتان که درست است برای مزاحمت از شماره مجازی استفاده میشود اما کارایی اصلی این نیست.
باز هم عرض میکنم خدمت شما که از اینترنت استفاده های سمی و خطرناکی نیز میشود اما ایا میتوان استفاده های مفید آن را نادیده گرفت و کلا اساس آن را زیر سوال برد؟
پس برای خرید شماره مجازی تلگرام بدون ریپورت که برای استفاده سالم میخواهید در خدمت شما عزیزان هستم.