تغییر دامنه نوسان

آخرین اتفاقی که در بازار سرمایه رخ داد، این بود که مدیریت بازار سرمایه تصمیم گرفت، دامنه نامتقارن را برای بازار سرمایه اعمال کند؛ تصمیمی که شورای عالی بورس به پیشنهاد مدیریت سازمان بورس آن را مصوب کرد.

این تصمیم در روز‌های ابتدایی اجرا یک محرک مثبت برای بازار سرمایه و دلیل هم این بود که شاخص کل به یک کف حمایتی رسیده بود؛ اما زمانی که شاخص کل به مقاومت یک میلیون و ۲۶۰ هزار واحد رسید، دوباره بازار قرمزپوش شد.

تبعات دستکاری بازار

این تصمیم، تبعات منفی در بازار سرمایه ایجاد خواهد کرد؛ نخست اینکه بازار وارد یک دوره طولانی مدت اصلاح شده و همین موجب ترک بازار توسط سهامداران خواهد شد.

وقتی دامنه نوسان منفی ۵ و مثبت ۵ بود، این اصلاح بازار زودتر انجام می‌شد و روزانه در دوره اصلاح، شاخص کل ۳۰ تا ۵۰ هزار واحد ریزش می‌کرد و سریع تر به نقطه بازگشت می‌رسید؛ اما اکنون روزانه ده هزار واحد نهایت کاهش خواهد یافت و این دوره اصلاح را طولانی‌تر خواهد کرد.

مثلا اگر قرار بود، اصلاحی در بازار رخ دهد و شاخص کل ۲۰۰ هزار واحد کاهش یابد، با دامنه نوسان سابق این اتفاق در ۴ روز انجام می‌شد، اما اکنون باید ۲۰ روز این دوره اصلاح طول بکشد.

دوم آنکه قدرت نقدشوندگی بازار با دامنه نامتقارن با چولگی به سمت مثبت کاهش یافته و مهمترین ویژگی بازار سرمایه زیر سوال رفته است.

بسیاری از افرادی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، افرادی هستند که از نوسان‌گیری سود به دست می‌آوردند و هم اکنون با این دامنه نوسان نامتقارن، انگیزه فعالیت از آن‌ها هم گرفته شده است.

پیسنهاد و توصیه شخصی

بهتر این است که اولا دامنه نوسان کلا حذف شود و دیگر آنکه اگر هم قرار است، دامنه نوسان نامتقارن باشد، بهتر است که مثلا دامنه منفی ۷ مثبت ۱۰ اجرایی می‌شد؛ یعنی بازه منفی بیشتر بود.

این انگیزه سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار سرمایه را بیشتر می‌کرد و قدرت نقدشوندگی را بالاتر می‌برد. همچنین پیشنهاد این است که اگر قرار است قوانین و مقرراتی اعمال شود، این قوانین و مقررات در راستای منافع سرمایه گذاران کوتاه مدت باشد، چون برای سرمایه گذاران بلندمدت در بازار سرمایه تغییر قوانین و مقررات اهمیت چندانی ندارد.

اینها همه نظر است اما بنظر اگر بازار اصلاح خودش را انجام میداد با خیال راحت میدانستیم دیگر که روند صعودی خواهد بود اما اکنون دچار نوعی سردرگمی هستیم